سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
 
یکشنبه 94 آذر 1 , ساعت 6:51 عصر

 پرسشنامه مدیریت مشارکتی

پرسشنامه آماده مدیریت،

توضیحات:
این پرسشنامه حاوی 25 سوال در مورد شیوه های مدیریت مشارکت است که در یک پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. سوالات با طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند که از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم گسترده شده اند. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

دانلود فایل


یکشنبه 94 آذر 1 , ساعت 6:51 عصر

 پرسشنامه فناوری اطلاعات و توانمندسازی

پرسشنامه آماده مدیریت

این فایل مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری می باشد که برای سنجش رابطه بین متغیرهای فناوری اطلاعات و توانمندسازی نیروی انسانی استفاده شده است. پرسشنامه حاوی 41 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن پرسشنامه ذکر شده است.

دانلود فایل


یکشنبه 94 آذر 1 , ساعت 6:51 عصر

 پرسشنامه سنجش اثربخشی کارکنان

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 20 سوال است و 4 بعد اثربخشی کارکنان را مورد سنجش قرار می دهد. طیف مورد استفاده 5 درجه ای لیکرت است. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است

دانلود فایل


یکشنبه 94 آذر 1 , ساعت 6:50 عصر

 پرسشنامه چابکی سازمانی

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف استفاده شده و بنابراین پایایی و روایی آن تایید شده است. پرسشنامه پیش رو دارای 16 سوال می باشد که 4 بعد چابکی سازمانی مانند پاسخگویی و سرعت و … را مورد سنجش قرار می دهد. منبع اصلی و جدید در درون متن پرسشنامه آورده شده است.

دانلود فایل


یکشنبه 94 آذر 1 , ساعت 6:50 عصر

 پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این فایل در تحقیقاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد BSC می پردازند مورد استفاده قرار می گیرد. در رویکرد کارت امتیازی 4 منظر مالی، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری و مشتری مورد ارزیابی قرار می گیرند. معمولا منظر مالی با استفاده از اسناد و مدارک موجود در سازمان سنجیده می شود. اما برای سه منظر دیگز معمولا از پرسشنامه استفاده می شود. شاخص ها معمولا با ترکیبی از سوالات در پرسشنامه ها سنجیده می شوند. مدیران، کارکنان و مشتریان پاسخگویان به پرسشنامه ها هستند که به تفکیک آورده شده اند. می توان برای دیگر سازمان با الهام از این پرسشنامهف سوالات مخصوص را طراحی نمود.
تعداد سوالت مدیران: 19
تعداد سوالت کارکنان: 19
تعداد سوالات مشتریان: 14

دانلود فایل


یکشنبه 94 آذر 1 , ساعت 6:50 عصر

 پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
اندازه گیری عملکرد سازمان ها باید بر اساس شاخص های مناسبی اتفاق بیفتد. در این راستا چهار متغیر عملکردی که به منظور اندازه گیری عملکرد سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است، شامل رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، اثربخشی سازمانی و نتایج مالی و بازار می باشد. پرسشنامه پیش رو یک پرسشنامه استندارد است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن اورده شده است. پایایی پرسشنامه در منبع مذکور برابر با 86/ تعیین گردید. در درون متن پرسشنامه سوالات هر یک از ابعاد به تفکیک آورده شده است.

دانلود فایل

 


یکشنبه 94 آذر 1 , ساعت 6:50 عصر

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه پیش رو دارای 26 سوال است که 7 بعد بهره وری نیروی انسانی را مورد سنجش قرار می دهد. سوالات هر یک از ابعاد به تفکیک بیان شده اند. طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

دانلود فایل


یکشنبه 94 آذر 1 , ساعت 6:49 عصر

پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه حاوی 30 سوال جهت ارزیابی رضایت مشتری می باشد که در آن از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است و برای یک پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است. منبع اصلی پرسشنامه و شیوه نمره گذاری طیف در درون متن ذکر شده است.

دانلود فایلیکشنبه 94 آذر 1 , ساعت 6:49 عصر

پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه حاوی 30 سوال جهت ارزیابی رضایت مشتری می باشد که در آن از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است و برای یک پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است. منبع اصلی پرسشنامه و شیوه نمره گذاری طیف در درون متن ذکر شده است.

دانلود فایلیکشنبه 94 آذر 1 , ساعت 6:49 عصر

 پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی استفاده شده است. پرسشنامه پیش رو در سال 1981 توسط هرسی و گلداسمیت طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه 16 سوال می باشند که ابعاد زیر را مورد سننجش قرار می دهند:
توانایی: 3-1
وضوح نقش: 5-4
حمایت: 7-6
انگیزه: 10-8
بازخور: 12-11
اعتبار: 14-13
محیط: 16-15

دانلود فایل


   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ